sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Trang thiết bị cảnh báo và giám sát từ xa cho các trạm viễn thông khu vực huyện thị- Viễn thông Bà Rịa Vũng Tàu

Trang thiết bị cảnh báo và giám sát từ xa cho các trạm viễn thông khu vực huyện thị- Viễn thông Bà Rịa Vũng Tàu

In
Trang thiết bị cảnh báo và giám sát từ xa cho các trạm viễn thông khu vực huyện thị- Viễn thông Bà Rịa Vũng Tàu
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang thiết bị cảnh báo và giám sát từ xa cho các trạm viễn thông khu vực huyện thị. Thuộc dự án: Trang thiết bị cảnh báo và giám sát từ xa cho các trạm viễn thông khu vực huyện thị. Nguồn vốn: Tái đầu tư năm 2010.
HSMT: Thời gian bán từ 8:30 ngày 08/03/2010 đến 9:00 ngày 18/03/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 18/03/2010. Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
08/03/2010
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản - Viễn thông Bà Rịa - Vũng Tàu, số 35 đường 3/2 Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tel: 064 352 5002. Fax: 064 352 2422.
(Báo Đấu thầu số 47 – 08/03/2010 trang 13)