sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua hộp cáp 10x2 đợt 1- Viễn thông Quảng Bình

Mua hộp cáp 10x2 đợt 1- Viễn thông Quảng Bình

In
Mua hộp cáp 10x2 đợt 1- Viễn thông Quảng Bình
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua hộp cáp 10x2 đợt 1. Thuộc Dự án: Mua hộp cáp 10x2 phục vụ SXKD năm 2010. Nguồn vốn: Chi phí thường xuyên.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 08/03/2010 đến 9:00 ngày 15/03/2010 (trong giờ HC).
HSĐX: Hạn cuối nhận 9:00 ngày 15/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng KHKD, Viễn thông Quảng Bình, số 1 Trần Hưng Đạo, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Tel: 052 385 0103. Fax: 052 385 0600.
(Báo Đấu thầu số 47 – 08/03/2010 trang 13)