sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm ODF, măng xông, dây nối quang và tủ cabinet 42U- Viễn thông Tây Ninh

Mua sắm ODF, măng xông, dây nối quang và tủ cabinet 42U- Viễn thông Tây Ninh

In
Mua sắm ODF, măng xông, dây nối quang và tủ cabinet 42U- Viễn thông Tây Ninh
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm ODF, măng xông, dây nối quang và tủ cabinet 42U. Thuộc các dự án:
# Dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang truy nhập FTTx thị xã và huyện Hòa Thành năm 2009.
# Dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang truy nhập FTTx cho các huyện Gò Dầu, Bến Cầu, Châu Thành năm 2009
# Dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang truy nhập FTTx cho các huyện Tân Biên, Dương Minh Châu, Trảng Bàng năm 2009
Nguồn vốn: Tái đầu tư phân cấp.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 10/03/2010 đến 14:00 ngày 17/03/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 17/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch đầu tư - Viễn thông Tây Ninh, số 1 đường Phạm Công Khiêm, khu phố 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tel: 066 382 5656/382 2111. Fax: 066 382 2888/381 8552.
(Báo Đấu thầu số 47 – 08/03/2010 trang 13)