sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp thiết bị Mini DSLAM Outdoor - Cty Điện thoại Tây Tp – Viễn thông Tp HCM

Cung cấp thiết bị Mini DSLAM Outdoor - Cty Điện thoại Tây Tp – Viễn thông Tp HCM

In
Cung cấp thiết bị Mini DSLAM Outdoor - Cty Điện thoại Tây Tp – Viễn thông Tp HCM
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị Mini DSLAM Outdoor.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 08/03/2010 (trong giờ HC).
HSĐX: Hạn cuối nhận 8:30 ngày 15/03/2010. Mở thầu: 9:00 ngày 15/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch kinh doanh, Cty Điện thoại Tây Tp – Viễn thông Tp HCM, số 2 Hùng Vương, phường 1, Q. 10, Tp HCM. Tel: 083 827 1882.
(Báo Lao Động số 51 – 08/03/2010 trang A)