sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt 150 Picorepeater - Trung tâm Thông tin di động khu vực I

Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt 150 Picorepeater - Trung tâm Thông tin di động khu vực I

In
Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt 150 Picorepeater - Trung tâm Thông tin di động khu vực I
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt 150 Picorepeater. Nguồn vốn: Chi phí thường xuyên.
HSMT: Thời gian bán từ 09:00 ngày 08/03/2010 đến 10:30 ngày 18/03/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 300.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 10:30 ngày 18/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Tổ xét thầu - Trung tâm Thông tin di động khu vực I, phòng 1002 tầng 10, số 811A đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Tel: 043 668 6181. Fax: 043 668 6182.
(Báo đấu thầu số 47 – 08/03/2010 trang 9)