sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp dây thuê bao điện thoại có dây treo gia cường - Viễn thông Hà Tĩnh

Cung cấp dây thuê bao điện thoại có dây treo gia cường - Viễn thông Hà Tĩnh

In

Cung cấp dây thuê bao điện thoại có dây treo gia cường - Viễn thông Hà Tĩnh
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dây thuê bao điện thoại có dây treo gia cường. Thuộc dự án: Duy tu, sửa chữa và phát triển thuê bao điện thoại cố định và internet năm 2010 - Viễn thông Hà Tĩnh. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh thường xuyên Viễn thông Hà Tĩnh năm 2010.
08/03/2010
HSMT: Thời gian bán từ 14:00 ngày 19/03/2010 đến 14:00 ngày 05/04/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 05/04/2010.

Giá bán HSMT: 500.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch kinh doanh – Viễn thông Hà Tĩnh, số 6 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tel: 039 385 5858/0912 998 999. Fax: 039 385 6697.
(Báo Đấu thầu số 47 – 08/03/2010 trang 13)