sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp cáp quang và phụ kiện – Phần 2 -Viễn thông Bình Dương

Cung cấp cáp quang và phụ kiện – Phần 2 -Viễn thông Bình Dương

In
Cung cấp cáp quang và phụ kiện – Phần 2 -Viễn thông Bình Dương
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp cáp quang và phụ kiện – Phần 2. Thuộc dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang phục vụ triple play khu vực thị xã Thủ Dầu Một - Viễn thông Bình Dương năm 2009. Nguồn vốn: Vay.
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 14/03/2010 đến 10:00 ngày 29/03/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 29/03/2010. Giá bán HSMT: 200.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản - Viễn thông Bình Dương, số 326 Đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tel: 0650 382 3354. Fax: 0650 382 3354.
(Báo Đấu thầu số 45 – 04/03/2010 trang 10)