sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Xây lắp tuyến cáp quang trên địa phận tỉnh Lào Cai - Cty Viễn thông liên tỉnh

Xây lắp tuyến cáp quang trên địa phận tỉnh Lào Cai - Cty Viễn thông liên tỉnh

In
Xây lắp tuyến cáp quang trên địa phận tỉnh Lào Cai - Cty Viễn thông liên tỉnh
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:
Gói 1: Xây lắp tuyến cáp quang trên địa phận tỉnh Lào Cai

Gói 2: Xây lắp tuyến cáp quang đoạn VTN Hà Giang đến Nậm Tỵ

Gói 3: Xây lắp tuyến cáp quang đoạn Nậm Tỵ đến hết địa phận tỉnh Hà Giang.
Thuộc Dự án: Tuyến cáp quang Lào Cai – Hà Giang. Nguồn vốn: Vốn vay và vốn tái đầu tư của tập đoàn.
HSMT: Thời gian bán từ 9:00 ngày 12/03/2010 đến 9:00 ngày 12/04/2010 (trong giờ HC). Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 12/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng ĐT-XDCB, Cty Viễn thông liên tỉnh, số 30 Phạm Hùng, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Tel: 043 787 6828. Fax: 043 787 7049.
(Báo Đấu thầu số 44 – 03/03/2010 trang 8)