sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Trang bị modem quang triển khai kênh thuê riêng -Trung tâm Viễn thông khu vực I VTN1

Trang bị modem quang triển khai kênh thuê riêng -Trung tâm Viễn thông khu vực I VTN1

In

Trang bị modem quang triển khai kênh thuê riêng -Trung tâm Viễn thông khu vực I VTN1
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị modem quang triển khai kênh thuê riêng cho khách hàng.

Thuộc Dự án: Trang bị vật tư, thiết bị phục vụ triển khai kênh thuê riêng và phục vụ ứng cứu thông tin. Nguồn vốn: Tái đầu tư của Cty viễn thông liên tỉnh.


HSMT: Thời gian bán từ 9:30 ngày 15/03/2010 đến 14:00 ngày 30/03/2010 (trong giờ HC). Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. 14:00 ngày 30/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng KHVT-XDCB, Trung tâm Viễn thông khu vực I (VTN1), tầng 12, tòa nhà VTN, 30 đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội. Tel: 043 834 4057. Fax: 043 834 3736.
(Báo Đấu thầu số 44 – 03/03/2010 trang 9)