sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp, vận chuyển dây dẫn và dây chống sét Dự án: Đường dây 220KV Nho Quế 3 – Cao Bằng - Ban QLDA các công trình điện miền Bắc

Cung cấp, vận chuyển dây dẫn và dây chống sét Dự án: Đường dây 220KV Nho Quế 3 – Cao Bằng - Ban QLDA các công trình điện miền Bắc

In

Cung cấp, vận chuyển dây dẫn và dây chống sét Dự án: Đường dây 220KV Nho Quế 3 – Cao Bằng - Ban QLDA các công trình điện miền Bắc
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu 1: Cung cấp, vận chuyển dây dẫn và dây chống sét.

Thuộc Dự án:Đường dây 220KV Nho Quế 3 – Cao Bằng. Nguồn vốn: Của Tổng Cty truyền tải điện Quốc gia.
HSMT: Thời gian bán từ 08:00 ngày 12/03/2010 đến 09:00 ngày 12/04/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 12/04/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, số 1111D đường Hồng Hà, Q. Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội. Tel: 043 984 0823/2210 3081. Fax: 043 984 0824.
(Báo đấu thầu số 43 – 02/03/2010 trang 9)