sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp thùng Composite các loại - Điện lực Ninh Thuận

Cung cấp thùng Composite các loại - Điện lực Ninh Thuận

In

Cung cấp thùng Composite các loại - Điện lực Ninh Thuận
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp thùng Composite các loại cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2010 của Điện lực Ninh Thuận.

Thuộc Dự án: Phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2010 của Điện lực Ninh Thuận. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Điện lực Ninh Thuận.


HSYC: Thời gian phát hành từ 08:00 ngày 01/03/2010 đến 09:00 ngày 08/03/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 550.000 đồng.
HSĐX: Hạn cuối nhận 09:00 ngày 08/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Vật tư, Điện lực Ninh Thuận, đường 16/4 TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tel: 068 221 0245. Fax: 068 388 8092.
(Báo đấu thầu số 42 – 01/03/2010 trang 11)