sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Nâng cấp hệ thống mạng và xây dựng hệ thống an ninh mạng - Cty Điện lực 2

Nâng cấp hệ thống mạng và xây dựng hệ thống an ninh mạng - Cty Điện lực 2

In

Nâng cấp hệ thống mạng và xây dựng hệ thống an ninh mạng - Cty Điện lực 2
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:

Nâng cấp hệ thống mạng và xây dựng hệ thống an ninh mạng của Cty Điện lực 2.

Thuộc dự án: Nâng cấp hệ thống mạng và xây dựng hệ thống an ninh mạng của Cty Điện lực 2.

Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản của Cty Điện lực 2.
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 11/03/2010 đến 9:00 ngày 26/03/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 26/03/2010. Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Quản lý đấu thầu - Cty Điện lực 2, 72 Hai Bà Trưng, Q. 1, TP HCM. Tel: 08 220
0350. Fax: 08 220 0352.