sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm modem quang PDH để phục vụ đấu nối cho các trạm BTS - Cty Dịch vụ vật tư – Viễn thông Hà Nội

Mua sắm modem quang PDH để phục vụ đấu nối cho các trạm BTS - Cty Dịch vụ vật tư – Viễn thông Hà Nội

In

Mua sắm modem quang PDH để phục vụ đấu nối cho các trạm BTS - Cty Dịch vụ vật tư – Viễn thông Hà Nội
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:

Mua sắm modem quang PDH. Thuộc Dự án: Mua sắm bổ sung
modem quang PDH để phục vụ đấu nối cho các trạm BTS. Nguồn vốn: Đầu tư phân cấp tại Viễn thông Hà Nội
(Chương trình FTTx).
HSMT: Thời gian bán từ 8:30 ngày 25/02/2010 đến 9:00 ngày 08/03/2010 (trong giờ HC).
Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 08/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Cung ứng vật tư, Cty Dịch vụ vật tư, số 811 đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, Hà
Nội. Tel: 043 664 3809. Fax: 043 664 3810.
(Báo Đấu thầu số 40 – 25/02/2010 trang 8)