sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp thiết bị DSLAM - Trung tâm Viễn thông Điện lực miền Nam

Cung cấp thiết bị DSLAM - Trung tâm Viễn thông Điện lực miền Nam

In

Cung cấp thiết bị DSLAM - Trung tâm Viễn thông Điện lực miền Nam
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị DSLAM.

Thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ viễnthông tại Sóc Trăng – giai đoạn 1.

Nguồn vốn: Vốn Đầu tư xây dựng năm 2009 của EVNTelecom.
HSMT: Thời gian bán từ 9:00 ngày 09/03/2010 đến 14:00 ngày 22/03/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 22/03/2010. Giá bán HSMT: 900.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ:

Phòng Kế hoạch vật tư - Trung tâm viễn thông Điện lực miền Nam, số 383 Bến Chương
Dương, phường Cầu Kho, Q. 1, TP HCM. Tel: 082 226 8302. Fax: 082 226 8308.
(Báo Đấu thầu số 41 – 26/02/2010 trang 11)