sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Sứ cách điện và phụ kiện sứ - Điện lực Long Thành

Sứ cách điện và phụ kiện sứ - Điện lực Long Thành

In
Sứ cách điện và phụ kiện sứ - Điện lực Long Thành
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:
Gói 1: Sứ cách điện và phụ kiện sứ
Gói 2: Vật tư và phụ kiện lưới điện
Thuộc Dự án: Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010. Nguồn vốn: Chi phí sản
xuất kinh doanh điện năm 2010 của Cty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 03/03/2010 đến 14:00 ngày 10/03/2010 (trong giờ HC).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 10/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Vật tư, Điện lực Long Thành, số 45A, QL51, khu 12, xã Long Đức, huyện Long
Thành, tỉnh Đồng Nai. Tel: 0612 644 888. Fax: 0613 845 347.
(Báo Đấu thầu số 41 – 26/02/2010 trang 12)