sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm cáp quang và phụ kiện Xây dựng tuyến cáp quang vòng ring Viễn thông Cần Thơ – Hậu Giang

Mua sắm cáp quang và phụ kiện Xây dựng tuyến cáp quang vòng ring Viễn thông Cần Thơ – Hậu Giang

In

Mua sắm cáp quang và phụ kiện Xây dựng tuyến cáp quang vòng ring Viễn thông Cần Thơ – Hậu Giang
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm cáp quang và phụ kiện.

Thuộc Dự án: Xây dựng tuyến cáp quang vòng ring nối các trung tâm của Vinaphone Cần Thơ – TT VTN2 Cần Thơ – Host1, TTKT
Vinaphone Cần Thơ – Hưng Phú, Đài Vinaphone Cần Thơ – Host2.

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 04/03/2010 đến 14:00 ngày 10/03/2010 (trong giờ HC).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 10/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng ĐT XDCB - Viễn thông Cần Thơ – Hậu Giang, số 11 Phan Đình Phùng, phường
Tân An, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ. Tel: 0710 382 0363/382 7456. Fax: 0710 382 7456.
(Báo Đấu thầu số 41 – 26/02/2010 trang 12)