sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm cáp sợi quang và măng xông hàn nối Trung tâm Viễn thông khu vực 3

Mua sắm cáp sợi quang và măng xông hàn nối Trung tâm Viễn thông khu vực 3

In

Mua sắm cáp sợi quang và măng xông hàn nối Trung tâm Viễn thông khu vực 3
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm cáp sợi quang và măng xông hàn nối. Thuộc dự án:
Tuyến trung kế cáp quang từ trạm VT ĐNG1 đến trạm VT VTN đường 2/9.

Nguồn vốn: Tái đầu tư của Cty Viễn thông liên tỉnh.
HSMT: Thời gian bán từ 8:00 ngày 26/02/2010 đến 10:30 ngày 08/03/2010 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 10:30 ngày 08/03/2010.

Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 7.300.000
đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Trung tâm Viễn thông khu vực 3, số 4 Ông ích Khiêm, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tel:
0511 382 7905. Fax: 0511 382 6047.
(Báo Nhân dân số 19903 – 26/02/2010 trang 7)