sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua thiết bị nguồn mở rộng 12 điểm DSLAM và lắp mới 10 điểm DSLAM trên địa bàn tỉnh Sơn La- Viễn thông Sơn La

Mua thiết bị nguồn mở rộng 12 điểm DSLAM và lắp mới 10 điểm DSLAM trên địa bàn tỉnh Sơn La- Viễn thông Sơn La

In

Mua thiết bị nguồn mở rộng 12 điểm DSLAM và lắp mới 10 điểm DSLAM trên địa bàn tỉnh Sơn La- Viễn thông Sơn La
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:

Mua thiết bị nguồn. Thuộc dự án: Mua thiết bị, vật tư phục vụ
lắp đặt mở rộng 12 điểm DSLAM và lắp mới 10 điểm DSLAM trên địa bàn tỉnh Sơn La của Viễn thông Sơn La.
Nguồn vốn: Vốn Đầu tư phân cấp của VNPT Sơn La.
HSYC: Thời gian phát hành từ 8:00 ngày 04/03/2010 đến 8:30 ngày 11/03/2010 (Trong giờ hành chính).

Giá bán HSMT: 200.000 đồng.
HSĐX: Hạn cuối nhận 8:30 ngày 11/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng kế toán TKTC - Viễn thông Sơn La, số 43 đường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn
La. Tel: 022 385 3323. Fax: 022 385 6633.
(Báo Đấu thầu số 41 ngày 26/02/2010 trang 13)