sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua MBA dự phòng cho lưới điện đợt 3-2009 - Cty Điện lực thành phố Hà Nội

Mua MBA dự phòng cho lưới điện đợt 3-2009 - Cty Điện lực thành phố Hà Nội

In

Mua MBA dự phòng cho lưới điện đợt 3-2009 - Cty Điện lực thành phố Hà Nội
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:

Mua MBA dự phòng cho lưới điện đợt 3-2009.

Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại.
HSMT: Thời gian bán từ 08:00 ngày 11/03/2010 đến 14:00 ngày 26/03/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán
HSMT: 1.000.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Quản lý đấu thầu, Cty Điện lực thành phố Hà Nội, số 69 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn
Kiếm, Hà Nội. Tel: 042 220 0852. Fax: 042 220 0853.