sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp thiết bị Switch, Module quang, dây nhảy quang - Trung tâm Viễn thông Điện lực miền Nam

Cung cấp thiết bị Switch, Module quang, dây nhảy quang - Trung tâm Viễn thông Điện lực miền Nam

In

Cung cấp thiết bị Switch, Module quang, dây nhảy quang - Trung tâm Viễn thông Điện lực miền Nam
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:

Cung cấp thiết bị Switch, Module quang, dây nhảy quang, bộ nắn nguồn và các vật tư phụ.

Thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ viễn thông tại Sóc Trăng – giai đoạn 1.

Nguồnvốn: Vốn Đầu tư xây dựng năm 2009 của EVNTelecom.
HSYC: Thời gian phát hành từ 9:00 ngày 09/03/2010 đến 14:00 ngày 22/03/2010 (trong giờ hành chính).
HSĐX: Hạn cuối nhận 14:00 ngày 22/03/2010.

Giá bán HSMT: 300.000 đồng.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Kế hoạch vật tư - Trung tâm viễn thông Điện lực miền Nam, số 383 Bến Chương
Dương, phường Cầu Kho, Q. 1, TP HCM. Tel: 082 226 8302. Fax: 082 226 8308.
(Báo Đấu thầu số 41 – 26/02/2010 trang 11)