sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước Cung cấp thiết bị trạm biến áp - Cty TNHH MTV Công nghiệp mỏ Việt Bắc – TKV

Chào hàng cạnh tranh trong nước Cung cấp thiết bị trạm biến áp - Cty TNHH MTV Công nghiệp mỏ Việt Bắc – TKV

In

Chào hàng cạnh tranh trong nước Cung cấp thiết bị trạm biến áp - Cty TNHH MTV Công nghiệp mỏ Việt Bắc – TKV
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị trạm biến áp (Gói 3).

Thuộc Dự án: Hệ thống
điện dự phòng cho tuyến băng tải cấp than cho nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn. Nguồn vốn: Vốn vay thương
mại và các nguồn vốn huy động khác.
HSYC: Thời gian phát hành từ 08:00 ngày 03/03/2010 đến 09:00 ngày 12/03/2010 (trong giờ hành chính).

Giá bán HSMT: 300.000 đồng.
HSĐX: Hạn cuối nhận 09:00 ngày 12/03/2010. 26/02/2010
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng 902, số 01 phố Phan Đình Giót, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Tel: 046 647 515.
Fax: 046 647 493.
(Báo đấu thầu số 41 – 26/02/2010 trang 10)