sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp cáp điện trung thế -Điện lực Hoàn Kiếm

Cung cấp cáp điện trung thế -Điện lực Hoàn Kiếm

In
Cung cấp cáp điện trung thế -Điện lực Hoàn Kiếm
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước các gói thầu:
Gói 01-VTTB: Cung cấp cáp điện trung thế
Gói 03-VTTB: Cung cấp máy biến áp.
Thuộc Dự án: Nâng điện áp từ 10KV lên vận hành cấp điện áp 22KV các lộ 991 E12, lộ 976-978 E12, lộ 971-
985 E12. Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại năm 2010.
HSMT: Thời gian bán từ 08:00 ngày 08/03/2010 đến 13:30 ngày 23/03/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán
HSMT: 1.000.000 đồng.
Thời điểm đóng thầu: 13:30 ngày 23/03/2010.
Chi tiết: Xin liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư & Xây dựng, Điện lực Hoàn Kiếm, số 69C Đinh Tiên Hoàng, Hoàn
Kiếm, Hà Nội. Tel: 042 220 1018. Fax: 042 220 0950.
(Báo đấu thầu số 41 – 26/02/2010 trang 10)