sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm cáp quang để phát triển thuê bao FTTH - Viễn thông Long An

Mua sắm cáp quang để phát triển thuê bao FTTH - Viễn thông Long An

In

Mua sắm cáp quang để phát triển thuê bao FTTH - Viễn thông Long An

Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu:

Mua sắm cáp quang để phát triển thuê bao FTTH. Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2010. Thời gian bán HSMT: từ 8:00 ngày 19/01/2010 đến 8:00 ngày 08/02/2010 (Trong giờ hành chính).

Giá bán: 500.000 đồng. Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 08/02/2010.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng KT TKTC – Viễn thông Long An, số 55 Trương Định, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An. Tel: 072 382 4678.

(Đấu thầu số 22 – 01/02/2010 trang 10)