sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm thiết bị chuyển mạch chính cho dịch vụ FTTH Đồng Nai - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Mua sắm thiết bị chuyển mạch chính cho dịch vụ FTTH Đồng Nai - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

In

Mua sắm thiết bị chuyển mạch chính cho dịch vụ FTTH Đồng Nai - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:

Gói số 1: Mua sắm thiết bị chuyển mạch chính cho dịch vụ FTTH Đồng Nai. Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 08/02/2010 đến 16:00 ngày 09/02/2010 (trong giờ hành chính).

Hạn cuối nhận HSĐX: 13:00 ngày 17/02/2010. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm viễn thông - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, số 20C1 đường Đồng Khởi, phườn Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tel: 061 221 0208. Fax: 061 222 0282.

(Báo Lao động số 26 – 01/02/2010 trang 8)