sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Xây dựng CSHT 2 trạm BTS - Trung tâm Thông tin di động khu vực I

Xây dựng CSHT 2 trạm BTS - Trung tâm Thông tin di động khu vực I

In

Xây dựng CSHT 2 trạm BTS - Trung tâm Thông tin di động khu vực I

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng CSHT 2 trạm BTS Nghĩa Minh và Nam Anh – Hà Tĩnh.

Thuộc Dự án: Xây dựng CSHT 2 trạm BTS Nghĩa Minh và Nam Anh – Hà Tĩnh.

Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư năm 2009 của Công ty Thông tin di động VMS.

Thời gian bán HSMT: từ 09:00 ngày 01/02/2010 đến 10:30 ngày 26/02/2010 (trong giờ hành chính).

Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Thời điểm đóng thầu: 10:30 ngày 26/02/2010. Mọi chi tiết xin liên hệ: Tổ xét thầu, Trung tâm Thông tin di động khu vực I, phòng 1002 tầng 10, số 811A đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

(Đấu thầu số 21 – 29/01/2010 trang 8)