sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Máy cắt Recloser - Điện lực Quảng Nam

Máy cắt Recloser - Điện lực Quảng Nam

In

Máy cắt Recloser - Điện lực Quảng Nam

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Máy cắt Recloser, biến áp cấp nguồn và dao cách ly lắp trên đường dây (Gói 1).

Thuộc Dự án: Lắp đặt máy cắt Recloser lưới điện tỉnh Quảng Nam năm 2010. Nguồn vốn: Thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010.

Thời gian bán HSMT: từ 14:00 ngày 10/02/2010 đến 14:00 ngày 02/03/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 02/03/2010. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính, Điện lực Quảng Nam, số 05 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 222 0205. Fax: 0510 222 0225/385 2956.

(Đấu thầu số 21 – 29/01/2010 trang 8)