sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp máy biến áp 220KV/250MVA -Thuộc Dự án: Trạm biến áp 220KV Vũng Tàu

Cung cấp máy biến áp 220KV/250MVA -Thuộc Dự án: Trạm biến áp 220KV Vũng Tàu

In

Cung cấp máy biến áp 220KV/250MVA -Thuộc Dự án: Trạm biến áp 220KV Vũng Tàu

Ban QLDA các Công trình Điện miền Nam

Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp máy biến áp 220KV/250MVA (Gói 1). Thuộc Dự án: Trạm biến áp 220KV Vũng Tàu.

Nguồn vốn: Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia. Thời gian bán HSMT: từ 07:30 ngày 09/02/2010 đến 09:00 ngày 18/03/2010 (trong giờ hành chính).

Giá bán HSMT: 200 USD. Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 18/03/2010. Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban QLDA các Công trình Điện miền Nam, số 383 Bến Chương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tel: 082 210 0719. Fax: 083 836 1096.