sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm cáp quang và phụ kiện - Viễn thông Bình Định

Mua sắm cáp quang và phụ kiện - Viễn thông Bình Định

In

Mua sắm cáp quang và phụ kiện - Viễn thông Bình Định

Thông báo hoãn mời thầu gói thầu: Mua sắm ODF các loại, dây nối quang. Thuộc các dự án:

# Dự án 1: Xây dựng mạng truy nhập quang FTTx-AON các trạm Quang Trung, Tháp Đôi, Chợ Dinh, Diêu Trì, Tuy Phước – Trung tâm viễn thông 1, Viễn thông Bình Định năm 2009

# Dự án 2: Xây dựng mạng truy nhập quang FTTx-AON các trạm Quy Nhơn, Ngô Mây, Cảng, Phú Tài, Phú Tài 2 - Trung tâm viễn thông 1, Viễn thông Bình Định năm 2009

# Dự án 3: Xây dựng mạng cáp quang FTTx – Trung tâm viễn thông 2, Viễn thông Bình Định năm 2009

# Dự án 4: Xây dựng mạng cáp quang FTTx – Trung tâm viễn thông 3, Viễn thông Bình Định năm 2009

Nguồn vốn: Đầu tư của Viễn thông Bình Định. Thời gian bán HSMT: từ 8:00 ngày 22/01/2010 đến 8:00 ngày 03/02/2010 (trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 03/02/2010.

Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản - Viễn thông Bình Định, số 33 Nguyễn Trãi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tel: 056 382 1116. Fax: 056 382 1116.

(Đấu thầu số 17 – 25/01/2010 trang 10)