sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm 13 máy biến áp - Điện lực Cầu Giấy – Công ty Điện lực TP. Hà Nội

Mua sắm 13 máy biến áp - Điện lực Cầu Giấy – Công ty Điện lực TP. Hà Nội

In

Mua sắm 13 máy biến áp - Điện lực Cầu Giấy – Công ty Điện lực TP. Hà Nội

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu 03/10-MSHH:

Mua sắm 13 máy biến áp cho các công trình vốn đầu tư xây dựng năm 2009 của Điện lực Cầu Giấy.

Thuộc Dự án: : Mua sắm 13  máy biến áp cho các công trình vốn đầu tư xây dựng năm 2009 của Điện lực Cầu Giấy. Nguồn vốn: Tín dụng thương mại. Thời gian bán HSMT: từ 08:00 ngày 26/01/2010 đến 14:00 ngày 05/02/2010 (trong giờ hành chính).

Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 05/02/2010. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng kế hoạch vật tư, Điện lực Cầu Giấy, số 169A đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tel: 042 210 8100. Fax: 043 768 3215.

(Đấu thầu số 17 – 25/01/2010 trang 6)