sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm thiết bị 110KV Gói 4 - Ban QLDA Phát triển Điện lực – Công ty Điện lực 1

Mua sắm thiết bị 110KV Gói 4 - Ban QLDA Phát triển Điện lực – Công ty Điện lực 1

In

Mua sắm thiết bị 110KV Gói 4 - Ban QLDA Phát triển Điện lực – Công ty Điện lực 1

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:

Mua sắm thiết bị 110KV (Gói 4). Thuộc Dự án: Lắp đặt MBA số 2 (T1) TBA 110KV Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Nguồn vốn: Tín dụng thương mại và KHCB của Công ty Điện lực 1. Thời gian bán HSMT: từ 08:00 ngày 03/02/2010 đến 09:00 ngày 04/03/2010 (trong giờ hành chính).

Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 04/03/2010.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức quản trị, Ban QLDA Phát triển Điện lực, số 03 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội. Tel: 042 131 308. Fax: 047 170 0043.

(Đấu thầu số 17 – 25/01/2010 trang 6)