sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm tủ Ring Main Unit - RMU- cho các hạng mục công trình số 5

Mua sắm tủ Ring Main Unit - RMU- cho các hạng mục công trình số 5

In

Mua sắm tủ Ring Main Unit (RMU)cho các hạng mục công trình số 5

Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm tủ Rinh Main Unit cho các hạng mục công trình số 5.

Thuộc dự án: Phát triển đường dây trung thế trục chính Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh. Hạng mục công trình số 5: Xây dựng mới lưới trung thế ngầm Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh – phía Nam đường Lê Văn Việt. Nguồn vốn:

Ngân sách thành phố. Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 01/02/2010 đến 14:00 ngày 08/01/2010 (trong giờ hành chính). Hạn cuối nhận HSĐX: 14:00 ngày 08/02/2010.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Km1001 xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh. Tel: 083 736 0465. Fax: 083 736 0467.

(Đấu thầu số 18 – 26/01/2010 trang 9)