sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Xây lắp lưới điện - Ban QLDA Năng lượng nông thôn II Phú Thọ

Xây lắp lưới điện - Ban QLDA Năng lượng nông thôn II Phú Thọ

In

Xây lắp lưới điện - Ban QLDA Năng lượng nông thôn II Phú Thọ

Thông báo điều chỉnh thời gian đóng thầu các gói thầu xây lắp:

# Gói PT1: Xã Hùng Quan + xã Phương Trung, huyện Đoan Hùng

# Gói PT2: Xã Vân Đồn + xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng

# Gói PT3: Xã Sóc Đăng + xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng

# Gói PT4: Xã Tử Đà + xã Bình Hộ, huyện Phù Ninh

# Gói PT5: Xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao + xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh

# Gói PT6: Xã Vĩnh Lại + xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao

# Gói PT7: Xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê

# Gói PT8: Xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê

# Gói PT9: Xã Thanh Nga + xã Thụy Liễu, huyện Cẩm Khê

# Gói PT10: Xã Tình Cương + xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê

# Gói PT11: Xã Thục Luyện + xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn

# Gói PT12: Xã Yên Lãng + xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn

# Gói PT13: Xã Đào Xá + xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy

# Gói PT14: Xã Thanh Uyên + xã Hiền Quang, huyện Tam Nông

# Gói PT15: Xã Dị Nậu + xã Hương Nộn, huyện Tam Nông

Thuộc dự án: Năng lượng nông thôn II mở rộng tỉnh Phú Thọ. Nguồn vốn: WB. Thời gian bán HSMT: từ 8:00 ngày 21/12/2009 đến 9:00 ngày 21/01/2010 (trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu: 9:00 ngày 08/02/2010.

Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban QLDA Năng lượng nông thôn II Phú Thọ, số 337 đường Châu Phong, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tel: 0210 381 2382/384 8499. Fax: 0210 384 1767.

(Báo Lao động số 20 – 25/01/2010 trang 3)