sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Trang bị máy đo - Dự án: Trang bị máy đo âm tần và đo chất lượng đường trung kế Công ty Thông tin di động

Trang bị máy đo - Dự án: Trang bị máy đo âm tần và đo chất lượng đường trung kế Công ty Thông tin di động

In

Trang bị máy đo - Dự án: Trang bị máy đo âm tần và đo chất lượng đường trung kế Công ty Thông tin di động

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị máy đo.

Thuộc Dự án: Trang bị máy đo âm tần và đo chất lượng đường trung kế cho 05 trung tâm năm 2009. Nguồn vốn: tái đầu tư của VMS năm 2009.

Thời gian bán HSMT: từ 08:00 ngày 05/02/2010 đến 09:00 ngày 24/02/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 200.000 đồng.

Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 24/02/2010. Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Thông tin di động (phòng xét thầu), số 216 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tel: 043 783 1728/66. Fax: 043 783 1767.

(Đấu thầu số 17 – 25/01/2010 trang 6)