sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua cáp quang treo các loại - tuyến cáp quang bổ sung cho mạng MAN-E các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường – Viễn thông Nam Định năm 2009

Mua cáp quang treo các loại - tuyến cáp quang bổ sung cho mạng MAN-E các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường – Viễn thông Nam Định năm 2009

In

Mua cáp quang treo các loại - tuyến cáp quang bổ sung cho mạng MAN-E các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường – Viễn thông Nam Định năm 2009

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước các gói thầu:

# Gói thầu số 2: Mua cáp quang treo các loại

# Gói thầu số 3: Mua phụ kiện quang các loại.

Thuộc Dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang bổ sung cho mạng MAN-E các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường – Viễn thông Nam Định năm 2009. Nguồn vốn: vay, tái đầu tư. Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 29/01/2010 đến 08:00 ngày 04/02/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 100.000 đồng. Hạn cuối nhận HSĐX: 08:00 ngày 04/02/2010. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng KT TKTC, Viễn thông Nam Định, số 4 Hà Huy Tập, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Tel: 0350 383 5055. Fax: 0350 383 5677.

(Đấu thầu số 18 – 26/01/2010 trang 11)