sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua Modem ADSL Gateway 4 Port phục vụ phát triển IPTV năm 2010-Viễn thông Bình Dương

Mua Modem ADSL Gateway 4 Port phục vụ phát triển IPTV năm 2010-Viễn thông Bình Dương

In

Mua Modem ADSL Gateway 4 Port phục vụ phát triển IPTV năm 2010-Viễn thông Bình Dương

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:

Mua Modem ADSL Gateway 4 Port phục vụ phát triển IPTV năm 2010.

Thuộc dự án: Mua Modem ADSL Gateway 4 Port phục vụ phát triển IPTV năm 2010. Nguồn vốn: sản xuất kinh doanh. Thời gian bán HSMT: từ 7:30 ngày 02/02/2010 đến 9:30 ngày 12/02/2010 (trong giờ hành chính).

Thời điểm đóng thầu: 9:30 ngày 12/02/2010. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch kinh doanh - Viễn thông Bình Dương, số 326 ĐL Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tel: 0650 384 5999. Fax: 0650 382 2560.

(Đấu thầu số 16 – 22/01/2010 trang 9)