sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm máy biến áp - Điện lực Thanh Hóa

Mua sắm máy biến áp - Điện lực Thanh Hóa

In

Mua sắm máy biến áp - Điện lực Thanh Hóa

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:

Mua sắm máy biến áp. Thuộc dự án: Chống quá tải trạm trung gian 35/10kv Xuân Lâm. Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản của Công ty Điện lực 1.

Thời gian bán HSMT: từ 8:00 ngày 22/01/2010 đến 8:00 ngày 01/02/2010 (trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu: 8:00 ngày 01/02/2010.

Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Điện lực Thanh Hóa, 98 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Tel: 037 321 0203. Fax: 037 385 4545.

(Đấu thầu số 16 – 22/01/2010 trang 9)