sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Trang bị công tơ điện tử 3 pha trực tiếp

Trang bị công tơ điện tử 3 pha trực tiếp

In

Trang bị công tơ điện tử 3 pha trực tiếp

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước các gói thầu:

# Gói 1:  Trang bị công tơ điện tử 3 pha trực tiếp (CCX1)

# Gói 2: Trang bị công tơ điện tử 3 pha gián tiếp (CCX 0,5S) .

Thuộc Dự án: Trang bị công tơ điện tử 3 pha trực tiếp (CCX1) và công tơ điện tử 3 pha gián tiếp (CCX 0,5S).

Nguồn vốn: Chi phí giá thành năm 2010 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Thời gian bán HSMT: từ 08:00 ngày 05/02/2010 đến 11:30 ngày 22/02/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.

Thời điểm đóng thầu: 11:30 ngày 22/02/2010.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng tài chính kế toán, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, số 01 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tel: 061 221 0602. Fax: 061 389 0810.

(Đấu thầu số 09 – 13/01/2010 trang 11)