sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Gia công tái chế dây cáp điện cũ thu hồi thanh lý - Công ty Điện lực 3

Gia công tái chế dây cáp điện cũ thu hồi thanh lý - Công ty Điện lực 3

In

Gia công tái chế dây cáp điện cũ thu hồi thanh lý - Công ty Điện lực 3

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:

Gói 50: Gia công tái chế dây cáp điện cũ thu hồi thanh lý thành dây cáp nhôm bọc vặn xoắn mới ABC-A(2x35)-600V, ABC-A(2x50)-600V, ABC-A(4x70)-600V, Dây dồng bọc CV7-600V, CVV(2x10)-600V gồm các lô:

Lô 50.1: Gia công tái chế dây cáp nhôm bọc vặn xoắn mới ABC-A(2x35)-600V cung cấp cho Điện lực Quảng Trị, Lô

50.2: Gia công tái chế dây cáp nhôm bọc vặn xoắn mới ABC-A(2x50)-600V cung cấp cho Điện lực Quảng Trị, Lô 50.3: Gia công tái chế dây cáp nhôm bọc vặn xoắn mới ABC-A(4x70)-600V cung cấp cho Điện lực Quảng Trị, Lô 50.4: Gia công tái chế dây cáp đồng bọc mềm CV7-600V cung cấp cho Điện lực Quảng Trị,

Lô 50.5: Gia công tái chế dây cáp đồng bọc mềm CVV(2x10)-600V cung cấp cho Điện lực Quảng Trị; Gói 51: Gia công tái chế dây cáp điện cũ thu hồi thanh lý thành dây cáp nhôm bọc vặn xoắn mới ABC-A(2x16)-600V, ABC-A(4x70)-600V, Dây đồng bọc mềm CV11-600V gồm các lô:

Lô 51.1: Gia công tái chế dây cáp nhôm bọc vặn xoắn mới ABC-A(2x16)-600V cung cấp cho Điện lực Thừa Thiên Huế, Lô 51.2: Gia công tái chế dây cáp nhôm bọc vặn xoắn mới ABC-A(4x70)-600V cung cấp cho Điện lực Thừa Thiên Huế, Lô 51.3: Gia công tái chế dây cáp đồng bọc mềm CV11-600V cung cấp cho Điện lực Thừa Thiên Huế; Gói 52: Gia công tái chế dây cáp điện cũ thu hồi thanh lý thành dây cáp nhôm bọc vặn xoắn ABC-A(4x95)-600V, ABC-A(4x70)-600V, cáp đồng bọc muller M(2x6)-600V gồm các lô: Lô 52.1: Gia công tái chế dây cáp nhôm bọc vặn xoắn ABC-A(4x95)-600V cung cấp cho Điện lực Quảng Ngãi,

Lô 52.2: Gia công tái chế dây cáp nhôm bọc vặn xoắn ABC-A(4x70)-600V cung cấp cho Điện lực Quảng Ngãi, Lô 52.3: Gia công tái chế dây cáp đồng bọc muller M(2x6)-600V cung cấp cho Điện lực Quảng Ngãi. Thuộc Dự án: Phục vụ kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty Điện lực 3

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực 3 năm 2009 (phần vốn gia công tái chế dây cáp điện được bù trừ phần giá trị dây cáp điện cũ đưa đi gia công tái chế với giá trị dây cáp đồng, nhôm mới cung cấp) Thời gian bán HSMT từ 7:30 ngày 06/10/2009 đến 9:00 ngày 20/10/2009 (trong giờ HC). Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng. Thời điểm đóng thầu 9:00 ngày 20/10/2009. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Vật tư, Công ty Điện lực 3, số 393 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng. Tel: 0511 221 0376. Fax: 0511 362 5071.

(Đấu thầu số 192 – 25/08/2009 trang 12)