sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp các thiết bị mạng và thiết bị truyền dẫn - Trung tâm Điện toán – Truyền số liệu khu vực 2 (VDC2)

Cung cấp các thiết bị mạng và thiết bị truyền dẫn - Trung tâm Điện toán – Truyền số liệu khu vực 2 (VDC2)

In

Cung cấp các thiết bị mạng và thiết bị truyền dẫn - Trung tâm Điện toán – Truyền số liệu khu vực 2 (VDC2)

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp các thiết bị mạng và thiết bị truyền dẫn.

Thuộc dự án: Cung cấp thiết bị dự phòng mạng lưới. Nguồn vốn: ĐTPT. Thời gian bán HSMT: từ 8:00 ngày 04/09/2009 đến 15:00 ngày 22/09/2009 (Trong giờ hành chính). Giá bán: 500.000 đồng.

Thời điểm đóng thầu: 15:00 ngày 22/09/2009.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng KTTC - Trung tâm Điện toán – Truyền số liệu khu vực 2 (VDC2), số 34A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP HCM. Tel: 08 832 86385. Fax: 08 832 58897.

(Báo Đấu thầu số 168 ngày 24/08/2009 trang 9)