sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm máy dò sự cố cáp ngầm đến 35KV-Điện lực Hưng Yên

Mua sắm máy dò sự cố cáp ngầm đến 35KV-Điện lực Hưng Yên

In

Mua sắm máy dò sự cố cáp ngầm đến 35KV-Điện lực Hưng Yên

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy dò sự cố cáp ngầm đến 35KV.

Thuộc dự án: Trang bị máy dò sự cố cáp ngầm đến 35KV.

Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng thương mại của Công ty Điện lực 1. Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 28/08/2009 đến 17:00 ngày 03/09/2009 (trong giờ hành chính).

Hạn cuối nhận HSĐX: 14:00 ngày 09/09/2009. Giá bán HSMT: 300.000 đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý xây dựng - Điện lực Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Tel: 0321 221 0308. Fax: 0321 355 0918.

(Đấu thầu số 168 – 24/08/2009 trang 11)