sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu thi công xây lắp - công ty điện thoại 3

thi công xây lắp - công ty điện thoại 3

In

Thi công xây lắp - Công ty Điện thoại Hà Nội 3

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:

Gói thầu số 3: Thi công xây lắp tại Vân Canh – Hoài Đức;

Gói thầu số 5: Thi công xây lắp tại Trung tâm thương mại Xa La. Thuộc Dự án: Xây dựng mạng cáp quang 2G, 3G tại Ba Vì. Xây dựng mạng cống bể, cáp viễn thông tại tiểu khu đô thị Nam La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Ngầm hóa mở rộng mạng ngoại vi khu vực trạm Vân Canh – TTVT Hoài Đức. Xây dựng mạng cáp quang Trung tâm thương mại Xa La – Hà Đông.

Nguồn vốn: tái đầu tư viễn thông Hà Nội. Thời gian bán HSMT: từ 07:30 ngày 02/12/2009 đến 14:00 ngày 17/12/2009 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 9.000.000 đồng. Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 17/12/2009. Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban QLDA - Công ty Điện thoại Hà Nội 3, số 4 đường Quang Trung, quận Hà Đông, TP.Hà Nội. Tel: 043 352 8599/352 4699. Fax: 043 352 8518.

(Đấu thầu số 230 – 18/11/2009 trang 8)