sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Mua sắm cáp quang ứng cứu thông tin -Trung tâm Viễn thông khu vực III

Mua sắm cáp quang ứng cứu thông tin -Trung tâm Viễn thông khu vực III

In

Mua sắm cáp quang ứng cứu thông tin -Trung tâm Viễn thông khu vực III

Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu:

Mua sắm cáp quang ứng cứu thông tin. Nguồn vốn:

Kinh doanh của Công ty Viễn thông liên tỉnh. Thời gian bán HSMT từ 8:00 ngày 17/11/2009 đến 8:30 ngày 27/11/2009.

Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 13.200.000 đồng.

Thời điểm đóng thầu và mở thầu 8:30 ngày 27/11/2009. Mọi chi tiết xin liên hệ: Số 4 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng. Tel: 0511 382 7905/385 5055. Fax: 0511 382 6047.

(Nhân Dân – 18/11/2009 trang 6)