sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Trang bị modem triển khai kênh thuê riêng Viễn thông II

Trang bị modem triển khai kênh thuê riêng Viễn thông II

In

Trang bị modem triển khai kênh thuê riêng - Trung tâm Viễn thông khu vực II

Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn hạn cuối nhận HSĐX gói thầu:

Trang bị modem triển khai kênh thuê riêng tại khu vực miền Tây. Thuộc dự án: Trang bị modem triển khai kênh thuê riêng tại khu vực miền Tây.

Nguồn vốn: Tái đầu tư của Công ty Viễn thông liên tỉnh. Thời gian phát hành HSYC: từ 8:00 ngày 24/12/2009 đến 10:00 ngày 18/01/2010 (Trong giờ hành chính). Giá bán: 500.000 đồng. Hạn cuối nhận HSĐX: 10:00 ngày 18/01/2010.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế toán - Trung tâm Viễn thông khu vực II, số 137 Pasteur, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Tel: 083 881 5123/011. Fax: 083 829 0040.

(Đấu thầu số 05 – 07/01/2010 trang 12)