sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Thiết bị căt lọc sét và phụ kiện

Thiết bị căt lọc sét và phụ kiện

In

Thiết bị cắt lọc sét và phụ kiện

Công ty Điện thoại Hà Nội 1

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thiết bị cắt lọc sét và phụ kiện. Thuộc Dự án: Xây dựng mạng ngoại vi cho các trạm DSLAM Xuân Lai, Phú Cường, Nam Sơn. Nguồn vốn: Đầu tư phân cấp tại Viễn thông Hà Nội (chương trình tối ưu hóa mạng cố định có dây truyền thông). Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 21/01/2010 đến 14:00 ngày 27/01/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 200.000 đồng.

Hạn cuối nhận HSĐX: 14:00 ngày 27/01/2010. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng kế hoạch - Công ty Điện thoại Hà Nội 1, phòng 301 tòa nhà 811 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tel: 046 688 228. Fax: 046 644 888.

(Đấu thầu số 05 – 07/01/2010 trang 10)