sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Tủ hợp bộ máy cắt 24KV - Công ty Truyền tải điện 1

Tủ hợp bộ máy cắt 24KV - Công ty Truyền tải điện 1

In

Tủ hợp bộ máy cắt 24KV - Công ty Truyền tải điện 1

Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Tủ hợp bộ máy cắt 24KV – Trạm 220KV vật cách. Thuộc Dự án: Sửa chữa lớn năm 2010. Nguồn vốn: Sửa chữa lớn.

Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00 ngày 07/01/2010 đến 11:00 ngày 12/01/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Hạn cuối nhận HSĐX: 11:00 ngày 12/01/2010.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đầu tư xây dựng, Công ty Truyền tải điện 1, số 15 Cửa Bắc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tel: 042 213 2183. Fax: 043 715 0410.

(Đấu thầu số 05 – 07/01/2010 trang 10)