sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp chì niêm và dây niêm chì phát quang

Cung cấp chì niêm và dây niêm chì phát quang

In

Cung cấp chì niêm và dây niêm chì phát quang

Điện lực Quảng Nam

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 1: Cung cấp chì niêm và dây niêm chì phát quang. Thuộc dự án: Cung cấp VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2010. Nguồn vốn: Vốn chi phí sản xuất năm 2010. Thời gian bán HSMT: từ 8:00 ngày 16/01/2010 đến 14:00 ngày 26/01/2010 (trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 26/01/2010.

Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Vật tư - Điện lực Quảng Nam, số 5 Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 222 0306. Fax: 0510 385 2956/222 0406.

(Đấu thầu số 05 – 07/01/2010 trang 11)