sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử máy phát điện TTTT di dộng KV I

Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử máy phát điện TTTT di dộng KV I

In

Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử máy phát điện

Trung tâm Thông tin di động khu vực 1

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử máy phát điện cho các trạm BTS các tỉnh phía Tây Nam – Trung tâm 1 năm 2009. Thuộc Dự án: Trang bị máy phát điện cho các trạm BTS các tỉnh phía Tây Nam – Trung tâm Thông tin di động khu vực 1. Nguồn vốn: Tái đầu tư của Công ty Thông tin di động.

Thời gian bán HSMT: từ 09:00 ngày 07/01/2010 đến 14:00 ngày 20/01/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán HSMT: 300.000 đồng. Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 20/01/2010. Mọi chi tiết xin liên hệ: Tổ xét thầu, Trung tâm Thông tin di động khu vực 1, phòng 1002, số 811A đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

(Đấu thầu số 05 – 07/01/2010 trang 10)