sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Bản tin đấu thầu Tuyển tư vấn – Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư

Tuyển tư vấn – Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư

In

Tuyển tư vấn – Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư

UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:

Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư. Tên dự án: Đường giao thông Nà Làng (Mông Ân) – Nà Nàng (Thái Sơn), huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Nguồn vốn: Ngân sách.

Thời gian bán HSMT từ 7:30 ngày 31/12/2009 đến 8:00 ngày 15/01/2010 (trong giờ HC). Giá bán HSMT: 500.000 đồng. Thời điểm đóng thầu 8:00 ngày 15/01/2010. Mở thầu 9:00 cùng ngày. Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Ban QLDA ĐT&XD huyện Bảo Lâm, thị trấn Pác Mầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Tel: 0263 885 262.

(Cao Bằng – 25/12/2009 trang 8)